Fakta om friserade höns

Friserade och släta hönor (de blå)

En slät tupp och en friserad höna (el. tvärtom) ger 50 % friserade kycklingar. Friseringsgenen är ofullständigt dominant och även om en och annan kyckling kan få dålig frisering, ärver ändå hälften av kycklingarna anlaget för lockiga fjädrar. Genen är oftast bäst om den endast finns i enkel uppsättning. Vid dubbel uppsättning blir fjädrarna för krulliga vilket ger ett oharmoniskt intryck och kan lätt skadas. Därför är det bäst att blanda friserade och släta höns, då 50 % av kycklingarna blir friserade. Genen är inte könsbunden så det spelar ingen roll om det är hönan eller tuppen som är friserad. 

Fakta om blå, svart och spättade kycklingar

Spättad ungtupp

Svart, blå och spättad är egentligen samma färg förutom blekningsgenen. Finns blekningsgenen i dubbel uppsättning blir kycklingen spättad, finns genen i enkel uppsättning blir kycklingen blå och saknas genen blir kycklinen svart. och en spättad kan aldrig ha en svart förälder

En svart kyckling kan aldrig ha en spättad förälder och en spättad kyckling kan aldrig ha en svart förälder. 

                               Blå%   Svart%  Spättad%

Blå+blå                     50      25          25

Svart+svart                 0      100          0

Spättad+spättad         0        0         100

Blå+svart                   50      50          0

Svart+spättad           100       0          0

Spättad+blå               50        0         50

 

Ett ägg består av.

http://scienceofcooking.bmobilized.com/?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.se%2F&url=http%3A%2F%2Fwww.scienceofcooking.com%2Fanatomy_chicken_egg.htm&width=360